cirkev

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: cirkev
Definícia: označenie určené pre náboženskú pospolitosť kresťanov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: Pravoslávna cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Poznámka: Slovo pochádza z gréckeho slova „kyriaké“, čo značí Pánova resp. tá, čo patrí Pánovi, prípadne z gréckeho slova „ek-kalein“, čiže zvolanie alebo volať von. Grécky sa však označuje ako „ekklésia tox kyrioy“, čo znamená zhromaždenie Pána Ježiša Krista. Je používané pre organizačne systematicky usporiadané kresťanské náboženské spoločenstvo, tvorené kňazskou hierarchiou a všetkými ostatnými osobami, ktoré sa k takejto pospolitosti hlásia resp. sú ňou evidované.