arcibiskup

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: cirkev
Definícia: vysoký cirkevný hodnostár rímskokatolíckej cirkvi prípadne inej kresťanskej cirkvi
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: arcibiskupstvo, biskup¹, cirkev, Rímskokatolícka cirkev
Poznámka: Stojí na čele arcibiskupstva resp. arcidiecézy a patrí do kategórie hodnostne vyšších duchovných. Je najvyšším duchovným a cirkevnosprávnym činiteľom v arcibiskupstve. Arcibiskup stojaci na čele arcibiskupstva má súčasne titul metropolita, keďže súčasne sídli v metropole, teda hlavnom administratívnom stredisku či hlavnom meste konkrétnej arcidiecézy (na Slovensku je to v Bratislave, Trnave a Košiciach). Arcibiskup môže mať aj titul primasa, ako je to v prípade Českej republiky (Praha), Poľskej republiky (Gniezdno), Rakúskej republiky (Salzburg), Maďarskej republiky (Ostrihom) atď. Primas (lat. prvý) je titul arcibiskupa–metropolitu, ktorý má administratívno-cirkevný primát v určitej krajine alebo štáte z hľadiska nadobudnutých cirkevných právomocí, privilégií a významu svojho úradu, čiže je akceptovaný z týchto hľadísk ako prvotný či prvý medzi ostatnými arcibiskupmi a biskupmi v konkrétnom štáte. Každý arcibiskup má v zmysle noriem kanonického práva priznané príslušné odevné a iné atribúty svojho úradu (prsteň, mitra, berla, palium, pektorál, talár a biret fialovej farby, prípadne i trón), má tiež svoj vlastný rodový alebo osobný erb spĺňajúci stanovené atribúty navonok deklarujúce arcibiskupský stav nositeľa erbu. Arcibiskupovi prináleží oslovenie Excelencia.