argumentum ad baculum

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: prípad kváziargumentácie, kde sila, fyzické či psychické vyhrážanie alebo nátlak má viesť k akceptovaniu záveru
Zdroj: GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava : IRIS 1998.

Kontext: Z mocensko-organizačného hľadiska pristupuje argumentum ex autoritate, v krajnom prípade doslova argumentum ad baculum.
Zdroj kontextu: PIPA, M.: Odôvodnenie súdnych rozhodnutí. In Akademické akcenty (Zborník príspevkov). Bratislava 2011, s. 31 – 42.
Príbuzné termíny: argument, argumentácia
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Argumentum ad baculum