argumentum a priori

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: dôkaz výlučne na základe neempirických, predskúsenostných poznatkov
Zdroj: GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava : IRIS 1998.

Príbuzné termíny: argument, argumentácia