ambient marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: metóda marketingovej komunikácie; je prezentovaný formami reklamy, ktoré oslovujú mladšie cieľové skupiny, obsahuje často humor, netradičné prvky, netradičné prostredie
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: ambient advertising
Príbuzné termíny: marketingová komunikácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ambient marketing
Poznámka: Reklamné posolstvá sa obvykle šíria v prostredí, v ktorom sa pohybujú mladí ľudia a u ktorých sa predpokladá, že reklamné posolstvo budú šíriť ďalej medzi svojimi vrstovníkmi (v školách, na diskotékach, pohostinných zariadeniach, kultúrnych zariadeniach, ale aj na toaletách, uliciach...).
URL: http://timekiller.cz/reklama/jak-se-dela-ambient-marketing