ambient advertising

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: metóda marketingovej komunikácie prezentovaná formami reklamy, ktoré oslovujú mladšie cieľové skupiny
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: ambient marketing
Príbuzné termíny: reklama, marketingová komunikácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ambient advertising
Poznámka: Často obsahuje humor, netradičné prvky, netradičné prostredie.
URL: http://medialne.etrend.sk/marketing-clanky/najlepsi-ambient-na-svete.html