akvizícia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: bezprostredný kontakt predstaviteľa predajcu (akvizítora) s potenciálnymi nadobúdateľmi, cieľom ktorého je dohoda o kúpe/predaji tovaru alebo vykonanie určitej služby
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: služba, klient, trh, zákazník
Poznámka: Akvizícia predstavuje cieľavedomé presviedčanie zamerané na umiestnenie tovaru na trhu prostredníctvom rôznych komunikačných aktivít; získavanie nových klientov a uzatváranie zmlúv s nimi.