adjustácia policajta na profesijnú činnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: proces aktívneho prispôsobovania sa policajta novému - policajnému prostrediu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: policajt, polícia
Poznámka: Ide o správanie, ktorým sa policajt vyrovnáva s novými skutočnosťami, podrobuje sa novým požiadavkám a zaraďuje sa do novej činnosti. Z hľadiska osobnosti policajta ide vždy o zámerný a cieľavedomý proces, determinovaný nielen biologicky, ale predovšetkým sociálne.