Steinerova veta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: veta vyjadrujúca súvislosť medzi dvomi momentmi zotrvačnosti telesa, počítanými vzhľadom na dve vzájomne rovnobežné osi, z ktorých jedna prechádza ťažiskom telesa: $J = J_T + mb^2$, kde $b$ je vzdialenosť medzi osami, $m$ je hmotnosť telesa a $J_T$ jeho moment zotrvačnosti vzhľadom na os prechádzajúcu ťažiskom
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: moment zotrvačnosti telesa