moment zotrvačnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: súčet $J = \sum m_i b_i^2$, kde $m_i$ je hmotnosť $i$-teho hmotného bodu telesa, $b_i$ jeho vzdialenosť od osi otáčania
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: Steinerova veta
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: moment setrvačnosti
Poznámka: Moment zotrvačnosti telesa ($J$) je skalárna veličina vyjadrujúca zotrvačné vlastnosti telesa pri rotačnom pohybe okolo osi. Jednotkou momentu zotrvačnosti v SI je $\mathrm{kg \cdot m^2}$.