Herrmannov-Aguilarov-Sacksov syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: neurológia, lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: autozómovo dominantné dedičné anomálie: fotomyoklónia, hluchota pre poruchu vnútorného ucha, diabetes mellitus s neurpatiami, diabetická nefropatia a pyelonefritída, predčasná starecká oligofrénia
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: syndróm
Poznámka: V krvi je hyperglykoproteinémia a hypermukoproteinémia, v moči hyperalaninémia, hyperleucinémia a hypervalinúria.

Termín vznikol spojením mena amerického neurológa Christiana Herrmana (1921 – 2017) a amerických lekárov Mary J. Aguilarovej a O. W. Sacksa.