syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: v súčasnosti sa používa na pomenovanie súboru, reprezentatívnych príznakov alebo charakteristík, združených pre typický, pravidelný výskyt, priebeh, anamnézu a prognózu, ktorá môže, ale nemusí mať spoločnú etiológiu
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Kontext: Malé abnormality, nemusia byť pritom pre daný syndróm určujúce, identifikačné sú špecifické abnormality. Nie u každého postihnutého jedinca sa zisťujú všetky združené abnormality. Ich počet a závažnosť interindividuálne varíruje.
Zdroj kontextu: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.
Príbuzné termíny: ochorenie
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: syndrom
Poznámka: Do 17. storočia sa termín syndróm používal ako synonymum choroby. Z medicínskej literatúry vymizol v 18. a 19. storočí. V modernej medicíne má neurčitý význam.