Greigov syndróm I

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: ide o anomáliu s deformitami lebky (brachycefália, mikrocefália, malformácie sánky), hypertelorizmom, niekedy aj inými malformáciami (pes equinovarus, klinodaktýlia a i.), mentálnou retardáciou až oligofréniou
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: syndróm, Greigov syndróm II