Grauhanov syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: dedičný dysrafický syndróm pozostávajúci z cheilognatopalatoschízy, polydaktýlie a anomálií urogenitálnych ústrojov (najmä rázštepov)
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: syndróm