Grassetov syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: neurológia, lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: príznaky alternujúceho poškodenia mozgového kmeňa: homolaterálna obrna n. facialis periférneho typu, obrna n. abducens
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: syndróm
Poznámka: Fixovaný pohľad: pacient hľadí na stranu poškodenia, prítomná je protiľahlá obrna končatín.