Goldblattov syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: malígna hypertenzia s jednostrannou alebo obojstrannou cievnou ischémiou obličiek
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: syndróm, artériová hypertenzia
Poznámka: Pri vylučovacej urografii je obraz jednej alebo obidvoch obličiek málo kontrastný.

Názov bol odvodený od mena amerického lekára Harryho Goldblatta (1891 – 1977).