Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: medzinárodná politika
Definícia: medzinárodný dohovor prijatý v roku 1961, ktorý upravuje podmienky udeľovania štátneho občianstva bezdomovcom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: bezdomovec, štátne občianstvo, Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, Dohovor o právnom postavení utečencov