Dohovor o právnom postavení utečencov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: medzinárodná politika
Definícia: medzinárodný dohovor upravujúci postavenie cudzincov, ktorým bol priznaný štatút utečenca
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: utečenec, Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
Poznámka: Zakotvil pomerne bohatý katalóg práv utečencov v oblasti duševného vlastníctva, zárobkovej činnosti, sociálneho zabezpečenia, nadobúdania hnuteľného a nehnuteľného majetku. Okrem práv stanovil dohovor povinnosť dodržiavať zákony, predpisy a nariadenia prijaté na zachovanie verejného poriadku krajiny, v ktorej sa osoba nachádza.
URL: http://www.minv.sk/mumvsr/legiszeneva.htm