DIPADA

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: akronym označujúci rozvinutý model komunikácie AIDA
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: AIDA, výkon, marketingová komunikácia, reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: DIPADA
Poznámka: Tento model pozostáva z: D - Definition (vymedzenie cieľa reklamnej kampane), I - Identification (zoznámenie sa ), P - Proof (vyskúšať si), A - Acceptance (prijatie), D - Desire (túžba), A - Action (vyvolať nákup)