AIDA

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: model reklamného účinku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: ADAM, reklama, marketingová komunikácia, spotrebiteľ
Cudzojazyčný ekvivalent: en: AIDA
Poznámka: Akronym vznikol z prvých písmen anglických slov Attention (upútať pozornosť), Interest (vzbudiť záujem), Desire (vzbudiť túžbu), Action (vyvolať akciu). Podľa Krofianovej vzorec AIDA síce väčšina expertov popisuje ako zastaralý a nesprávny, v praxi ho ale nachádzame na mnohých miestach, v neposlednom rade u väčšiny rozšírených predbežných testovacích metód. Stále je ešte považovaný boj o pozornosť klienta za centrálny problém v marketingu 21. storočia. Model AIDA okrem iného implikuje, že bez vedomej pozornosti nevzniká žiaden účinok a že je možné vzbudiť prianie ("desire") v hlave spotrebiteľov, len ak sa podarí zachytiť ich pozornosť. Výskum mozgu ukazuje, že priania sa nedajú do hláv spotrebiteľov "zasadiť", ale že je treba nadviazať na už existujúce potreby a emócie.