ADAM

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: model komunikácie nadväzujúci na model AIDA, zdôrazňuje stránku zapamätania si reklamy
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2012.

Príbuzné termíny: AIDA, marketingová komunikácia, reklama
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ADAM
Poznámka: Skratka modelu vychádza z prvých písmen anglických slov: Attention (upútať pozornosť), Desire (vyvolať túžbu), Action (vyvolať nákup), Memory (zapamätať si).