Bugardov syndróm

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnóza, ochorenie, choroba
Definícia: vyskytuje sa u pracovníkov leteckého priemyslu, ktorí sú pod neustálym vplyvom hluku a vibrácií: pomaly progredujúca hluchota, únava, svalová slabosť, zvýšená dráždivosť, chudnutie a hypotenzia
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Synonymum: Bugardov-Soveresov-Costeho syndróm, Valadeho-Salleho syndróm
Príbuzné termíny: syndróm