štruktúra

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: zmysluplne usporiadaný celok s jasne definovanými vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými prvkami, ktoré ho vytvárajú a ich hierarchiou
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Štruktúra je neodlučiteľný atribút všetkých reálne existujúcich objektov a systémov.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: štrukturalizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: structure, la: structura
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Struktura