štrukturalizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vedecká metóda, ktorá sa zameriava na odhaľovanie a štúdium štruktúr v prírode a spoločnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Štrukturalizmus vychádza z rozlišovania synchrónie, t.j. skúmania systému v určitom stave bez ohľadu na historický vývoj, a diachrónie, t.j. skúmania systému v jeho historickom vývoji, pričom metodologicky uprednostňuje synchróniu pred diachróniou.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: vedecká metóda, štruktúra
Cudzojazyčný ekvivalent: en: structuralism
Poznámka: Neskôr sa zo štrukturalizmu stala aj filozofia, ktorá výsledky vedeckého štrukturalizmu rozvinula do novej koncepcie človeka, spoločnosti a dejín.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Strukturalizmus