úžitkový vzor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky
Zdroj: PODĽA: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.

PODĽA: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o úžitkových vzoroch).


Príbuzné termíny: patent, vynález
Poznámka: Na rozdiel od patentu úžitkový vzor umožňuje získať ochranu jednoduchším, menej nákladným, ale rýchlejším spôsobom, pričom ochrana úžitkovým vzorom, čo sa týka účinkov, je porovnateľná s patentom. Úžitkový vzor platí štyri roky od podania prihlášky. Dobu platnosti zápisu úžitkového vzoru možno predĺžiť až dvakrát vždy o ďalšie tri roky.