patent

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: právny dokument, ktorý ako výsledok správneho konania – na základe rozhodnutia o prihláške vynálezu – zakladá a vo forme patentovej listiny, t. j. verejnej listiny vydanej Úradom priemyselného vlastníctva SR, osvedčuje výlučné majetkové právo na vynález v rozsahu určenom patentovými nárokmi
Zdroj: PODĽA: Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Juga 2000.

PODĽA: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.


Príbuzné termíny: majiteľ patentu
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: patent