vynález

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: vyriešenie technického problému technickými prostriedkami, pričom ním môžu byť fyzikálne predmety alebo činnosti
Zdroj: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty.

Kontext: Za vynálezy sa nepovažujú najmä: objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov, podávanie informácií.
Zdroj kontextu: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty.
Príbuzné termíny: pôvodca vynálezu, spolupôvodcovia vynálezu