pôvodca vynálezu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou a ten, kto má právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku, ak § 11 patentového zákona (zamestnanecký vynález) neustanovuje inak
Zdroj: PODĽA: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: vynálezcovská činnosť, spolupôvodcovia vynálezu