vynálezcovská činnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: technická tvorivá činnosť, ktorej výsledkom je technické riešenie
Zdroj: PODĽA: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

PODĽA: Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Juga 2000.