maloobchodná forma

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchod, predaj
Definícia: všetky podoby maloobchodu, ktorého nositeľmi sú najčastejšie body predaja, maloobchodné podniky, predajne
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: forma maloobchodu
Príbuzné termíny: maloobchod, predaj, predajňa