zamestnanecký vynález

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: vynález vytvorený v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, pričom právo na jeho riešenie patrí zamestnávateľovi
Zdroj: https://www.pravnenoviny.sk/patent-a-patentova-ochrana.

Príbuzné termíny: pôvodca vynálezu, spolupôvodcovia vynálezu