výrobok²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, tovary a služby
Definícia: čokoľvek, čo môže byť iným ponúknuté na trhu na získanie, použitie, spotrebu alebo iba na pritiahnutie pozornosti
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: cielený marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: product, en: article