cielený marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: typ marketingu, pri ktorom podnik ponúka produkt, výrobok alebo službu, iba pre jeden alebo viac segmentov
Zdroj: PODĽA Kotler, Ph.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 2000.

Príbuzné termíny: trh, výrobok, služba