typológia predajní

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: náuka, ktorá sa zaoberá spôsobom triedenia jednotlivých predajní do určitých typových skupín na základe zistenia zhôd a rozdielov skúmaných predajní
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Typológia predajní obsahuje v sebe i proces typizácie predajní.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Príbuzné termíny: predajňa
Cudzojazyčný ekvivalent: en: stores typology