teleológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: koncepcia pohybu, ktorá zdôrazňuje účelnosť, zameranosť na cieľ
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Materialistickí myslitelia už dávno kritizovali teleológiu zo stanoviska determinizmu a dokázali, že teleologické interpretácie objektívnej reality vychádzajú z neopodstatneného analogického usudzovania zo súvislosti medzi ľudskou cieľavedomou činnosťou a jej výsledkami na pôvod objektívnych reálnych daností.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: determinizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: teleology
Poznámka: Gréc. telos – účel, cieľ a logos – učenie, slovo
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Teleologia