stoicizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofická škola v období helenizmu obsahujúca prvky materializmu, determinizmu, fatalizmu, panteizmu a dialektiky
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V prvých storočiach n. l. sa stoicizmus rozvíjal na rímskej pôde, pričom sa rozpracúvali hlavné morálne a náboženské idey stoického učenia.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: helenizmus, novoplatonizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: stoicism
Poznámka: Zakladateľom bol Zénon z Kitia, ktorý začal svoje názory hlásať v stĺporadí na severnej strane aténskeho námestia, zdobeného Polygnotovými maľbami – stoa poikilé – odtiaľ názov školy.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Stoicizmus