rozsah ochrany patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: duševné vlastníctvo, patent
Definícia: určuje sa obsahom patentových nárokov
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príbuzné termíny: zrušenie patentu
Poznámka: Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis vynálezu a výkresy.