rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: schopnosť označenia rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb inej osoby
Zdroj: Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva, 2. upravené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk 2014.

Príbuzné termíny: ochranná známka¹
Poznámka: Jeden zo základných pojmových znakov označenia, ktoré môže byť ochrannou známkou, tzv. dištinktivita ochrannej známky.