rotačný pohyb telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: pohyb, pri ktorom body telesa ležiace na osi otáčania sú nepohyblivé, ostatné sa pohybujú v rovinách kolmých na os otáčania, po kružniciach, ktorých stredy ležia na osi otáčania
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: precesný pohyb