precesný pohyb

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: rotačný pohyb telesa okolo osi prechádzajúcej pevným bodom, pričom os mení svoju polohu tak, že opisuje kužeľovú plochu s vrcholom v tomto bode
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Poznámka: Pevný bod nemusí byť súčasťou telesa.