renesancia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: myšlienkové a umelecké hnutie v Európe v 14. až 17. stor., ktorého ideovým východiskom bol humanizmus a návrat k prameňom antickej kultúry
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Oficiálnou filozofiou v tomto období ešte ostávala scholastika, no vznik kultúry humanizmu, obnovenie antického filozofického dedičstva a významné úspechy v oblasti prírodných vied viedli k tomu, že pokroková renesančná filozofia prestáva byť slúžkou teológie, rozvíjajú sa v nej protischolastické smery.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: humanizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: renaissance
Poznámka: Renesancia znamená pokus obnoviť filozofické systémy helenistickej doby: epikurovstva, skepticizmu, stoicizmu.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Renesancia