pyroklastické uloženiny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: vulkanológia
Definícia: produkty sopečných explózií
Zdroj: Hovorka, D.: Sopky. Vznik-produkty-dôsledky, Bratislava: 1990 In: Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008

Príbuzné termíny: pyroklast, tefra, bomba, pemza, pyroklastický prúd
Cudzojazyčný ekvivalent: de: pyroklastische Ablagerungen (der)