prvá impulzová veta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vzťah medzi impulzom výslednej sily pôsobiacej na sústavu hmotných bodov (teleso) a zmenou hybnosti tejto sústavy: $\int_{1}^{2} F \mathrm{d} t = p_2 - p_1$
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: druhá impulzová veta, hybnosť