druhá impulzová veta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: vzťah medzi impulzom momentu sily $M$ (t. j. jeho časovým účinkom) pôsobiacim na sústavu hmotných bodov (teleso) a zmenou momentu hybnosti $L$ tejto sústavy: $\int_{1}^{2} M~\mathrm{d} t = L_2 - L_1$
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: prvá impulzová veta