pripomienky proti zápisu označenia do registra ochranných známok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: každý môže až do zápisu označenia do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra ochranných známok
Zdroj: Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Príbuzné termíny: námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok