podmienky rovnováhy telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: podmienky, ktoré treba splniť, aby teleso bolo v rovnováhe: vektorový súčet všetkých vonkajších síl pôsobiacich na teleso, ako aj vektorový súčet všetkých momentov síl pôsobiacich na teleso, sa musí rovnať nule
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009