pevné jadro kométy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV)

Oblasť: astronómia
Definícia: modelové jadro kométy zložené z pevných látok
Zdroj: Základné názvy z astronómie. 1992

Príbuzné termíny: bodové jadro kométy, fyzické jadro kométy, ľadové jadro kométy, optické jadro kométy
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/