jadro kométy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV)

Oblasť: astronómia
Definícia: kompaktná časť kométy, konglomerát pórovitého materiálu, prachových a plynových častíc, ktoré zmrznutím utvorili jeden celok
Zdroj: Základné názvy z astronómie. 1992

Príbuzné termíny: kôra jadra kométy, kóma kométy, haló, rozpad jadra kométy, bodové jadro kométy, fyzické jadro kométy, ľadové jadro kométy, optické jadro kométy, pevné jadro kométy
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/