patológia¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska veda
Definícia: v najširšom zmysle náuka o chorobách, študuje ich príčiny a ďalšie deje, ktoré podmieňujú ich rozvoj
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: patologický
Cudzojazyčný ekvivalent: la: pathologia (ae, f.)