osoba oprávnená podať rozklad vo veci predmetov priemyselného vlastníctva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: duševné vlastníctvo, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent, ochranná známka
Definícia: účastník konania o rozklade v súlade s vymedzením správneho poriadku podľa § 14 ods. 1 a 2 Správneho poriadku
Zdroj: PODĽA: Metodiky konania vo veciach predmetov priemyselného vlastníctva - ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, patenty, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov. Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/.

Príbuzné termíny: rozklad vo veci predmetov priemyselného vlastníctva